Menu

news

最新消息

2020-03-02
109學年​​臺北醫學大學-學士後護理學系招生中,歡迎同學報考就讀!!

【臺北醫學大學】109學年度「學士後護理學系」招生簡章將於10935日公告!

  多元化跨領域學習,擴展專業合作技能 

 附設醫院提供,優良就業機會(北醫附設醫院、臺北市立萬芳醫院、衛福部雙和醫院

 海外國際見習,提升國際移動力 

 

 考試入學報名日期:1093月底

 招生資訊網網址:http://recexam-1.tmu.edu.tw/nursingpostbaccalaureate/

 

懇請協助轉知給 貴單位,歡迎報名參加招生,感謝您!!

敬祝
     平安喜樂
                        臺北醫學大學  學士後護理學系  招生小組  敬上

北醫學士後護理學系招生海報.jpg